# 015 / 2014-03-15


Den lilla ensamma björken i toppen av skorstenen vid gamla stenhuggeriet i Gössäter har fascinerat många genom åren, hur den trots väder och vind lyckats med konststycket att envist klamra sig fast vid sin högt uppsatta position.
# 014 / 2014-03-15


År 1967 släcktes fyren i Hellekis hamn för gott efter att ha väglett sjöfarare i mer än hundra år. Den står än idag på sin stenpir som ett monument över stenindustrin och vänersjöfarten. Fyren är en av Vänerns äldsta, den byggdes i Lidköping 1852, men när Hellekis mekaniska stenhuggeri startade flyttades den till den nybyggda stenpiren för att betjäna Kinnevikens sjöfart.
# 013 / 2014-03-15


Vid stenhuggeriet i Gössäter, nästan mittemot den gamla vedbastun, finns ett garage som på Cementas tid användes för traktens brandbil. På taket av garaget sitter fortfarande brandsirenen kvar.
# 012 / 2014-03-15


Stenbron vid Stampen i Gössäter, det var nog åtskilliga decenier sedan landsvägen gick fram över denna bro. Idag är den enbart ett pitoreskt inslag i naturen, den nya bron finns ca 200 meter söder ut.
# 011 / 2014-03-14


Gammal transformatorstation vid infarten till Hällekis. Dessa "transformatortorn" användes förr för att omvandla elektriciteten till lågspänning som sedan via luftledning gick vidare ut till bostadshusen. En spänning på 380/220 V är svårt att överföra längre än femhundra meter så därför fanns det ett antal sådana här "transformatortorn" i samhället. Nu är många av dessa rivna men en och annan finns fortfarande kvar lite varstans i landet.
# 010 / 2014-03-11


Styriaki satti sten thannsi iftir kaur fadhur sin (Styråke satte denna sten efter sin fader Kaur) står det i runskrift på denna sten som är en av två runstenar som finns vid Källby hallar. Stenen är från hednatiden och skall föreställa Tor med sitt berömda styrkebälte "Meginjord". Runstenen skall vara ditforslad av Magnus Gabriel De la Gardie på 1600-talet från att tidigare ha legat över en bäck i Skälvum. De båda kullarna som stenarna står på skall enligt lokal sägen innehålla massgravar från ett slag med danskarna inte långt från platsen.
# 009 / 2014-03-08


Ett stycke industrihistoria finns här vid stenbrottet i Mellomskogen, här har kalksten brutits och bearbetats från slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet. Från Mellomskogen gick förr en bana ned till kalkgruvan och på denna transporterades stenen till gruvan och vidare med kalkbana till Råbäcks hamn. Både stenbrottet och kalkgruvan är intressanta platser väl värda ett besök.
# 008 / 2014-03-08


Pulsådern E20 går rakt igenom Skaraborg, 2006 invigde dåvarande stadsminister Göran Persson byggstarten på motorvägsbygget förbi Götene något som kunde förverkligas tack vare att kommunen förskotterade kapital. Men drömmen om en motorväg från Göteborg till Stockholm, hela sträckan, blir nog inte mer än en dröm. Kanske någon gång i framtiden blir det åtminstone mötesseparerad väg men politikerna verkar ha väldigt svårt för att fatta beslut i denna fråga. Många dödsolyckor utmed E20 har fått den att kallas "dödens väg". På bilden är en del av E20 som inte är ombyggd strax före Götene Bildemontering.
# 007 / 2014-03-08


I Götene fanns det vid utgången av 2010 29 st vindkraftverk med en total effekt om 33,8 megawatt (MW). Det placerade Götene på plats 7 i en ranking av Sveriges alla kommuner, räknat per yta. Därefter har det inte tillkommit så många vindkraftverk i kommunen och vid förra årets utgång låg vi på plats 35. Dessa verk står vid Ledsjö och det var förresten här som ett av landets allra första vindkraftverk uppfördes.
# 006 / 2014-03-08


Liljestenar finns det gott om I Kinnekullebygden, man hittar dom som regel på de gamla kyrkogårdarna. Varifrån influensen kom att börja tillverka dessa stenar är ännu inte helt klarlagt, de är huggna av sandsten och med stiliserade växter som motiv. Denna sten finns vid Kinne-Vedums kyrka.
# 005 / 2014-03-07


Anslagstavlan var dåtidens Internet, en plats där människor fick sin information om vad som var på gång i bygden. Tavlorna fanns lite överallt där folk passerade, ofta flera i samma by. Men till skillnad mot mycket annat så har anslagstavlan överlevt övergången till cyberåldern och fungerar idag likaväl som förr som informationsförmedlare. Denna tavla finns för övrigt i Medelplana.
# 004 / 2014-03-02


Mellan Forshem och Kinne-Vedum ligger Brokvarn, här finns en gammal stenbro och en kvarn med tillhörande damm. Osäker på vad ån här heter, närmare Hällekis heter den i alla fall Sjöråsån och närmare Kinne-Vedum Svartån.
# 003 / 2014-02-27


Genom rutan på hållplatsen vid Hällekis gamla station ser man Kinnekulletåget komma in från Lidköping. Kinnekullebanan har under många år varit eftersatt och för en tid sedan höll det inte längre, delar av trafiken stoppades och farten reducerades på vissa sträckor, viss trafik har ersatts med buss. Nu måste det till reparationer för många miljoner för att banan skall kunna användas fullt ut igen. Och det lär ta tid att reparera och underhålla, inte förrän till sommaren tror man det skall vara klart.
# 002 / 2014-02-12


Våra fyrfota "vänner" på promenad utanför "Plattås" i Hällekis. Dessa dovhjortar ställer till med en hel del elände i trädgårdarna och är näst intill tama och skräms inte bort så lätt. Som tur är sker det sällan några olyckor inne i samhället med tanke på den stora mängd djur som finns här. Hjortarna verkar ha blivit trafikvana och uppmärksamma på faran och rusar sällan över vägen när det kommer en bil. I Kinnekulleområdet finns det finns det säkert över 1000 hjortar, och fler blir det varje år. Vill du åka på "hjortsafari" i bygden så passa på i gryning eller skymning då de brukar samlas i stora flockar ute på gärden och åkrar. Det är nästan 100 procentig garanti att man kommer att få se åtminstone några.
# 001 / 2014-01-25


Det var en mild och snöfattig vinter detta år så de dagar det var öppet i Kinnekullebacken var få. De första öppetdagarna var det dock väldigt många åkare och även solsken, vilket var en bristvara denna vinter.